Neprekidno napajanje, punjaci, invertori, stabilizatori.... Otvoreni i zatvoreni stacionarni akumulatori Ugradnja, sevis, održavanje Informacije o sajtu, o nama Az iménti információk elérhetõek magyar nyelven is.
  Ugradnja uredaja i akumulatoraIspitivanje akumulatora, uredajaServis uredaja
   
 • Prodaja
 • ugradnja
 • servisiranje
 • i održavanje

Dozvolite nam da Vam

Saznajte više o nama
Naša referentna lista
Telefon/Fax/Internet kontakti

predstavjamo usluge koje pruža d.o.o Dél-Elektroszervíz

punjaca akumulatora velike i male snage.

uredaja za neprekidno napajanje i za sigurnosno osvetlenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stabilizatora mrežnog napona ( monofazni i trofazni stabilizatori ).
 • Prodaja
 • servisiranje
 • i ordžavanje
 • Prodaja
 • servisiranje
 • i ordžavanje
Izgrada akumulatorskih punjaca sa specijalnim parametrima.
 

 

 

 

 

 

 • Prodaja
 • ugradnja
 • ordžavanje
 • i merenje kapaciteta

 

stacionarnih akumulatora sa tecnom elektrolitom i sa zatvorenom cepovima velike pouzdanosti.