Neprekidno napajanje, punjaci, invertori, stabilizatori.... Otvoreni i zatvoreni stacionarni akumulatori Ugradnja, sevis, održavanje Informacije o sajtu, o nama Az iménti információk elérhetõek magyar nyelven is.
 
   
D.o.o. Dél-Elektroszervíz sa sledecim firmama ima ugovore za servis i oržavanje uredaja:
U DÉMÁSZ-ovim transformatorskim stanicama za distribuciju elektricne energije (44 stanica u celoj južnoj Madarskoj ) i u DÉMÁSZ-ovim centralama za nadzor njegove elektricne mreže vrši servis i održavanje uredaja za neprekidno napajanje.
Saznajte više o nama
Naša referentna lista
Telefon/Fax/Internet kontakti
Referentna lista

 

Kod MOL Rt.-a vrši merenje i održavanje AC-DC uredaja za neprekidno napajanje transformatorskih stanica u Kiskunhalašu, Sanku i Žani, takode vrši održavanje akumulatora i uredaja u Varosfeldskoj stanici za kompresiju gasa.

 

Prema ugovoru sa d.o.o. Gambro vršimo oržavanje uredaja za neprekidno napajanje u dializnim centrima u Segedinu i u Karczagu ( UPS-ovi nominalne snage od 75 i 30kW)